تاريخ : یکشنبه هجدهم خرداد 1393 | 1:39 | نویسنده : ... |

آزمون دکتر فیل مک‌گرا

 

این یک آزمون بسیار جالب است. خود دکتر فیل مک‌گرا(روان‌شناس معروفی که مجری یک برنامه فوق‌العاده پرطرفدار تلویزیونی است) در این آزمون نمره 55 گرفته است. او این آزمون را روی اپرا وینفری، مجری معروف برنامه تلویزیونی، انجام داده که نمره 38 گرفته است. به 10 سوال ساده زیر پاسخ دهید تا ببینید شما چه نمره‌ای در این آزمون به دست می‌آورید و تفسیر آن چیست. تذکر مهم: به سوال‌ها براساس آنچه که امروز هستید پاسخ دهید، نه آنچه که در گذشته بوده‌اید.

 

روی تصویر گل کلیک کنید

       

                             PSD گل و دسته گل       تاريخ : یکشنبه هجدهم خرداد 1393 | 1:32 | نویسنده : ... |

 

آموخته ام که خداعشق است
وعشق تنهاخداست
آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم
خداباتمام عظمتش
عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم
آموخته ام اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم
خدابرایم بهترش رادرنظرگرفته
آموخته ام که زندگی دشواراست
ولی من ازاوسخت ترمتاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | 12:14 | نویسنده : ... |

ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند، نه برعكس.((جرج برنالد شاو)) 

قبل از ازدواج شش نظريه درباره تربيت كودكان داشتم؛ حالا شش فرزند دارم، ولي داراي هيچ گونه نظريه اي نيستم.((لورد روچستر)) 

مردي را كه آماده آموختن است تعليم ندادن، انساني را به هدر دادن است، مردي را كه آماده آموختن نيست تعليم دادن، سخن به هدر دادن است، خردمند نه انسان را به هدر مي دهد و نه سخن را.((كنفوسيوس)) 

مهم نيست كه انسان چه اندازه مي داند، چه چيز كسب كرده و چگونه پرورش يافته، مهم اين است كه دانسته خود را چگونه بكار مي برد، خودش چيست و چه مي تواند بكند.((؟)) 

هدف آموزش و پرورش، "خودشكوفايي" شخص، انسان كامل شدن، رشد بالاترين شكل تعالي‌ كه نوع انسان بر آن پافشاري مي‌كند يا فرد ويژه‌اي مي‌تواند بدان دست يابد، است.((آبراهام مازلو)) 

آموزش و پرورشي كه هويت راستين آدمي را بارز نسازد، بي‌ثمر است.((آبراهام مازلو)) 

آموزش و پرورش براي اين هدف است كه ياد بگيريم چگونه رشد كنيم، بياموزيم در چه راستايي رشد كنيم، بياموزيم چه چيزي خوب و چه چيزي بد است، چه چيزي پسنديده و چه چيزي ناپسند است، ياد بگيريم چه چيزي را برگزينيم و كدام را برنگزينيم.((آبراهام مازلو)) 

اگر هدف نهايي آموزش و پرورش، خودشكوفايي باشد، پس آموزش و پرورش بايد بتواند به مردم كمك كند كه بتوانند از شرطي شدني كه فرهنگ‌شان آنها را بدان وادار كرده است، فراتر روند و شهروند دنيا گردند.((آبراهام مازلو)) 

بايد يكي از هدف‌هاي آموزش و پرورش اين باشد كه بياموزيم زندگي گرانبهاست.((آبراهام مازلو)) 

يكي از موارد اساسي آيين دلبري اين است كه شخصي كه مي خواهد محبوب باشد بايد وقت بيشتري را صرف تربيت و فرهنگ خويش نمايد.((آندره موره آ)) تاريخ : دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 | 14:14 | نویسنده : ... |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه بیست و چهارم خرداد 1393 | 20:5 | نویسنده : ... |
Naghmehsara (39)

 

خـــدایـا . . . !

گـاهــی تــو را بــزرگــ می بـیـنـم و گاهـی کــوچـکــ ،

ایــن تــو نـیستی کـه بــزرگ می شــوی و کـوچـک . . .

ایــن مـنـم کـه گاهـی نــزدیـکــ مـی شـــوم و گاه دور . . . !!!تاريخ : شنبه بیست و چهارم خرداد 1393 | 19:36 | نویسنده : ... |
 

هر روز و هر ثانیه رنگ وبویی دارد لحظه ای شاد و لحظه ای غمگینیم . تنها سخن و جمله ای که در همه احوال نباید فراموش کرد گذران زمان است پس فراموش نکن " این نیز بگذرد"

تصاویر زیر برای انتقام از لحظه های سخت انتخاب شده .به امید انکه لبخندی برلبانتان بنشیند

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : جمعه بیست و سوم خرداد 1393 | 1:40 | نویسنده : ... |

عکس مذهبی نیمه شعبان ولادت امام زمان 

 

یادمان باشدازامروز،خطایی نكنیم

گركه درخویش شكستیم،صدایی نكنیم

پرپروانه شكستن هنرانسان نیست

گرشكستیم،زغفلت من و مایی نكنیم

یادمان باشداگر شاخه گلی راچیدیم

وقت پرپرشدنش ، ساز و نوایی نكنیم

یادمان باشد اگرخاطرمان تنهاماند

طلب عشق ز هربی سروپایی نكنیم

یادمان باشداگرحال خوشی دست بداد

 

عکس مذهبی نیمه شعبان ولادت امام زمان 

 

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم

گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم

خود بتازیم به هر درد که از دوست رسد

بهر بهبود ولی فکر دوایی نکنیم

جای پرداخت به خود بر دگران اندیشیم

شکوه از غیر خطا هست،خطایی نکنیم

یاور خویش بدانیم خدایاران را

جز به یاران خدا دوست وفایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

گر که دلتنگ از این فصل غریبانه شدیم

تا بهاران نرسیده ست هوایی نکنیم

گله هرگز نبود شیوه ی دلسوختگان

با غم خویش بسازیم و شفایی نکنیم

یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم

وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست

گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم

و به هنگام نیایش سر سجاده ی عشق

جز برای دل محبوب دعایی نکنیم

مهربانی صفت بارز عشاق خداست

یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم

 

 

 

جزبرای فرج یاردعایی نكنیمتاريخ : یکشنبه هجدهم خرداد 1393 | 15:42 | نویسنده : ... |

محبتت را میگذارند پای احتیاجت

صداقتت را میگذارند پای سادگیت

سکوتت را میگذارند پای نفهمیت

نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت

وفاداریت را میگذارند پای بی کسیت

و انقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بی کسی و محتاج!!!!!!!!!

اینجاست که خدا در سوره ی اعراف ایه ی 179 می فرماید:

دل دارند درک نمیکنند, چشم دارند نمی بینند, گوش دارند نمی شنوند,انان

همانند چارپایانند بلکه فروتر,انان به خواب غفلت رفتگانند.

 

(همانا گرامی ترین سرمایه ی انسان گوهر انسانیت اوست.ان کس که گوهر انسانیت خود را باخت از دیگر باخت ها نهراسد.)  

               سقراطتاريخ : یکشنبه هجدهم خرداد 1393 | 1:14 | نویسنده : ... |
کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی 
 
 
                                         کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی
 
 
کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی
 
 
کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی
 
 
کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی
 
 
کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی
 
 
کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی
 
 
منبع وماخذ :دبستان آنلاین


تاريخ : یکشنبه هجدهم خرداد 1393 | 1:7 | نویسنده : ... |

دو دوست با پای پیاده از جاده ای در بیابان عبور می کردند

بین راه سر موضوعی اختلاف پیدا کردند و به مشاجره پرداختند

یکی از آنها از سر خشم بر چهره دیگری سیلی زد!

دوستی که سیلی خورده بود سخت آزرده شد

ولی بدون آن که چیزی بگوید روی شن های بیابان نوشت :

امروز بهترین دوست من بر چهره ام سیلی زد . . .

آن دو کنار یکدیگر به راه خود ادامه دادند به یک آبادی رسیدند

تصمیم گرفتند قدری آنجا بمانند و کنار برکه آب استراحت کنند

ناگهان شخصی که سیلی خورده بود لغزید و در برکه افتاد

نزدیک بود غرق شود که دوستش به کمکش شتافت

و او را نجات داد بعد از آن که از غرق شدن نجات یافت

بر روی صخره ای سنگی این جمله را حک کرد:

امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد . . .

دوستش با تعجب از او پرسید:بعد از آن که من با سیلی تو را آزردم

تو آن جمله را روی شن های صحرا نوشتی

ولی حالا این جمله را روی صخره حک می کنی ؟

دیگری لبخندی زد و گفت: وقتی کسی ما را آزار می دهد

باید روی شن های صحرا بنویسیم تا باد های بخشش آن را پاک کنند

ولی وقتی کسی محبتی در حق ما می کند

باید آن را روی سنگی حک کنیم

تا هیچ بادی نتواند آن را از یادها ببرد . . .تاريخ : جمعه شانزدهم خرداد 1393 | 19:43 | نویسنده : ... |
  ارزشیابی کیفی - توصیفی چه چیزی نیست؟

1)ارزشیابی  کیفی - توصیفی حذف نمره نیست

برخی از معلمان، مدیران بویژه مسوولان عالی تصمیم گیرنده، در تعریف   ارزشیابی کیفی - توصیفی اعلام می‌دارند "  ارزشیابی کیفی - توصیفی آن نوع ارزشیابی است که در آن نمره وجود ندارد، این گروه از افراد با هر گونه کمی سازی یا جایگزینی عدد در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مخالف هستند و گمان می‌کنند با ورود عدد در قالب نمره بهداشت روانی دانش آموزان در معرض خطر قرار گرفته و ماهیت یادگیری آنان سطحی خواهد شد. این افراد همچنین گمان می کنند که با حذف عدد (نمره) ارزشیابی تحصیلی از حالت کمی درآمده و خود بخود کیفی می‌شود به عبارت دیگر،   ارزشیابی کیفی - توصیفی کیفی است زیرا در آن عدد وجود ندارد.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 | 15:41 | نویسنده : ... |

 

اگه میخوای بدونی چیه کافیه گوشه ی چشماتو بکشی ! یعنی چشم بادومی شی!

اگه خوندی تو نظرات بنویسش...

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 15:53 | نویسنده : ... |
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 13:51 | نویسنده : ... |

سه چیز در زندگی پایدار نیستند: / رویاها / موفّقیّت ها / شانس /

 

سه چیز در زندگی وقتی از کف رفتند باز نمی گردند: / زمان / گفتار/ موقعیت /

 

سه چیز ما را نابود می کنند: / تکبّر / زیاده طلبی / عصبانیت /

 

سه چیز انسان ها را می سازند: / کار سخت / صمیمیت / تعهّد/

 

سه چیز بسیار ارزشمند در زندگی: / عشق / اعتماد به نفس / دوستان /

 

سه چیز در زندگی که هرگز نباید آن ها را از دست داد: / آرامش / امید / صداقت /

 

سه اصل خوشبختی زندگی ما: / تجربه از دیروز / استفاده از امروز / امید به فردا /

 

سه اصل تباهی زندگی ما: / حسرت دیروز/ اتلاف امروز / ترس از فردا /

 

همیشه دلیل شادی کسی باش، نه شریک شادی او 

 

همیشه شریک غم کسی باش، نه دلیل غم اوتاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 13:47 | نویسنده : ... |
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 13:31 | نویسنده : ... |
 

نشانه های الهی!

 

این جا شمالی ترین نقطه دانمارک است. جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی بهم می پیوندند.

در سوره مبارکه فرقان آیه 53 به این نشانه الهی اشاره شده که "و هو الذی مَرَجَ البحرینِ هذا عَذبٌ فُراتٌ و هذا مِلحً اُجاجً وَ جَعَلَ بَینَهما بَرزَخا و حِجراً مَهجوراً (و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین و آن یکی شور و تلخ است و میان آن دو حریمی استوار قرار داد.)

این دو دریای شور و شیرین هیچ گاه با هم تداخل پیدا نمی کنند!

            فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ !تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 13:28 | نویسنده : ... |
دوست دیرینه اش در وسط میدان جنگ افتاده ،   می توانست بیزاری و نفرتی که از جنگ

تمام وجودش را فرا گرفته ، حس   کند.سنگر آنها توسط نیروهای بی وقفه دشمن

محاصره شده بود.

سرباز به  ستوان گفت که آیا امکان دارد بتواند برود و خودش را به منطقه  مابین

سنگرهای  خود دشمن برساند و دوستش را که آنجا افتاده بود بیاورد؟  ستوان جواب داد: 

می توانی بروی اما من فکر نمی کنم که ارزشش را داشته  باشد، دوست تو احتمالا 

مرده و تو فقط زندگی خودت را به خطر می اندازی.

حرف های ستوان را  شنید ، اما سرباز تصمیم گرفت برود به طرز معجزه آسایی  خودش

را به دوستش  رساند، او را روی شانه های خود گذاشت و به سنگر خودشان  برگرداند

ترکش هایی  هم به چند جای بدنش اصابت کرد.

وقتی که دو مرد با هم بر روی زمین  سنگر افتادند، فرمانده سرباز زخمی را  نگاه کرد و

گفت: من گفته بودم ارزشش  را ندارد، دوست تو مرده و روح و جسم  تو مجروح و زخمی

است.

سرباز  گفت: ولی ارزشش را داشت ، ستوان پرسید منظورت چیست؟ او که مرده، 

سرباز پاسخ  داد: بله قربان! اما این کار ارزشش را داشت ، زیرا وقتی من به  او رسیدم

او  هنوز زنده بود و به من گفت: می دانستم که می آیی....

می دانی ؟!  همیشه نتیجه مهم نیست . کاری که تو از سر عشق وظیفه انجام می 

دهی مهم است.  مهم آن کسی است یا آن چیزی است که تو باید به خاطرش کاری 

انجام دهی. پیروزی  یعنی همین.تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 2:6 | نویسنده : ... |

 

ماه شعبان ، ماه خوبی‌ها  رسید

ماه فضل و رحمت و رضوان رسید 

بانگ آمد بر تمام خاکیان    

چون حسین آمد به دنیا

نور اعلا هم رسید 

بعد از آن آمد به دنیا ابوالفضل با وفا   

در پی آن دو خوبان ، هم امام سجاد رسید

در نهایت می‏رسد در ماه شعبان

دو گل دیگر ز باغ رسول دو سرا

هم علی اکبر این پرچمدار زیبای جوان

هم گل نرگس زهرا، مهربان یار با وفا

ماه شعبان ماه خوبی و صفاست

در همه روزش ز مهر دنیای ما هم پر بهاست

ميلاد ستارگان آسمان ولايت حضرت امام حسين(ع) ، حضرت امام سجاد (ع) و حضرت عباس(ع) بر شما مبارك باد.تاريخ : یکشنبه یازدهم خرداد 1393 | 1:50 | نویسنده : ... |
Photoتاريخ : یکشنبه یازدهم خرداد 1393 | 1:43 | نویسنده : ... |

http://www.hankh.ir/wp-content/uploads/2011/08/28362810267198583371.jpg

 

* حضرت علی(ع) می‎فرماید: درحال دعا گفتم: خدایا مرا نیازمند هیچ یک از بندگانت نکن .

پیامبر اکرم(ص) این دعا را شنیده و فرمودند: یا علی! اینگونه دعا نکن، زیرا کسی نیست که محتاج مردم نباشد.

گفتم: پس چگونه دعا کنم؟

فرمود: بگو؛ خدایا! مرا نیازمند مردم بد نکن .

پرسیدم: چه کسانی جزء مردم بد، به شمار می‎آیند؟

فرمود: کسانی که وقتی به نعمتی می‎رسند، آن را از دیگران(نیازمندان)دریغ می‎کنند و چون خود محتاج شوند و با آنان برخلاف انتظارشان رفتار شود، بر می‎آشوبند و مردم را سرزنش کنند.تاريخ : پنجشنبه هشتم خرداد 1393 | 1:50 | نویسنده : ... |

یه جوونی تو بنی اسرائیل بیست سال اهل طاعت و بندگی بود، شیطون دلشو برگردوند.

بهش گفت چه خبرته؟ جوونه بیست سال معصیت کرد بعد از اون وسوسه اومد جلو آینه

خودشو نگاه کرد دید موی سرو صورتش کم کم داره سفید میشه.

 

گفت خدایا بیست سال طاعت کردم، بیست سال هم معصیتتو انجام دادم. رومم نمیشه

 

بهت بگم دوباره منو قبول می کنی یا نه؟ با این آلودگی هایی که داشتم با این گند

 

کاریایی که کردم بازم دستمو می گیری؟چه مهربونی ای خدا!

 

خطاب رسید، ندایی به گوش این بنده آلوده اومد.بنده من! «أحبَبتَنا فأحبَبناکَ» با ما

 

دوستی کردی ما هم باهات دوستی کردیم. «تَرَکتَنا فتَرَکناک» مارو ترک کردی ما هم

 

ترکت کردیم. اما «عَصَیتَنا فأمهَلناکَ» وقتی گناه میکردی ما مهلتت دادیم، عذابت ن

 

کردیم، زمینت نزدیم، به بلا دچارت نکردیم. «فإ رَجَعتَ إلَینا قَبِلناکَ» حالا اگه برگردی

 

ما قبولت می کنیم. ما به گذشتت نگاه نمی کنیم.

 

«الهی العفو»تاريخ : پنجشنبه هشتم خرداد 1393 | 1:44 | نویسنده : ... |
 
یکی از ریاضی دانان یهودی که از علم و دانش امام علی(ع) شنیده بود با خود گفت چگونه ممکن است که شخصی در همه زمینه ها استاد باشد. تصمیم گرفت تا سوالی طرح کند تا ایشان را از جواب دادن عاجز کند. بعد از مدتی سوالی حاضر کرد و نزد مولا آمد و گفت: سوالی دارم که باید بدون تأمل جواب آن را بگویی و در جواب گفتن به تو مهلت نمی دهم! مولا فرمودند بپرس که من بی درنگ جواب خواهم داد.

پرسید: به من خبر بده از کوچک ترین عددی که بر هر عددی از یک تا ده تقسیم شود و جواب کسر نیاورد. (یعنی به هر عددی از یک تا ده بخش پذیر باشد)

حضرت بی درنگ فرمود: ایام هفته را در ایام سال (قمری) ضرب کن تا عددی را که می خواهی بدست آوری!

ریاضی دان یهودی وقتی این عملیات را انجام داد و جواب امام را صحیح دید، به حقانیت علمی ایشان ایمان آورد و مسلمان شد.»

 

محاسبه عددی که امام علی(ع) در پاسخ بیان کردند به شرح زیر است:

360 × 7 = 2520

2520 ÷ 2 = 1260

2520 ÷ 3 = 840

2520 ÷ 4 = 630

2520 ÷ 5 = 504

2520 ÷ 6 = 420

2520 ÷ 7 = 360

2520 ÷ 8 = 315

2520 ÷ 9 = 280

2520 ÷ 10 =252

منبع:دانستنی هایی از ریاضیات و نجوم ائمه» نوشته حسن نجفلو پژوهشی


تاريخ : پنجشنبه هشتم خرداد 1393 | 1:38 | نویسنده : ... |

 

 تاريخ : چهارشنبه هفتم خرداد 1393 | 22:11 | نویسنده : ... |
روزی و روزگاری درسرزمینی، زنى بود بسیار حسود، همسایه اى داشت به نام خواجه سلمان كه مردى ثروتمند و بسیار شریف و محترم بود، زن بر خواجه رشك مى برد و مى كوشید كه اندكى از نعمت هاى آن مرد شریف را كم كند و نیك نامى او را از میان ببرد؛ ولى كارى از پیش نمى برد و خواجه به حال خود باقى بود. عاقبت روزى تصمیم گرفت، كه خواجه را مسموم كند: حلوایى پخت و در آن زهرى بسیار ریخت و صبحگاهان بر سر راه خواجه ایستاد؛ هنگامى كه خواجه از خانه خارج شد، حلوا را در نانى نهاده، نزد خواجه آورد و گفت: خیراتى است. خواجه، حلوا را بستاند و چون عجله داشت، از آن نخورده به راه افتاد و به سوى مقصدى از شهر خارج شد. در راه به دو جوان برخورد كه خسته و مانده و گرسنه بودند. خواجه را بر آن دو، شفقت آمد. نان وحلوا را بدیشان داد؛ آن دو آن را با خشنودى فراوان، از خواجه گرفتند و خوردند و فى الحال(در جا) مردند. خبر به حاكم شهر رسید، و خواجه را دستگیر كرد، هنگامى كه از وى بازجویى شد، خواجه داستان را گفت. حاكم كسى را به سراغ زن فرستاد، زن را حاضر كردند، چون چشم زن به آن دو جنازه افتاد، شیون و زارى آغاز كرد و فریاد و فغان راه انداخت؛ معلوم شد كه آن دو تن، یكى فرزند او، و دیگرى برادر او بوده است. خود آن زن هم از شدت تأثر و جزع پس از یكى دو روز مرد. آرى خودم كردم كه لعنت بر خودم باد. این حسود بدبخت، گور خود را با دست خود كند و دو جوان رعنایش را فداى حسد خویش كرد؛ تا زنده بود، پیوسته در عذاب بود و سرانجام جان خود را در راه حسد از دست داد و در جهان دیگر به آتش غضب الهى خواهد سوخت

 تاريخ : سه شنبه ششم خرداد 1393 | 23:53 | نویسنده : ... |تاريخ : سه شنبه ششم خرداد 1393 | 2:43 | نویسنده : ... |
خوب نگاه کنید این دنیاییست که ما زندگی میکنیم

 تاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393 | 0:43 | نویسنده : ... |
ﭘﺴﺮ 16 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ18 ﺳﺎﻟﮕﯿﻢ ﭼﯿ ﮑﺎﺩﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟
ﻣﺎﺩﺭ: ﭘﺴﺮﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﭘﺴﺮ 17ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ،ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ،ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﺕﺑﯿﻤﺎﺭی قلبی ﺩﺍﺭﻩ .
ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﻣﺎمان ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...؟ ! ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ .
ﭘﺴﺮ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﻫﻤﮥ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪ 18 ﺳﺎﻟﮕﯽِ ﺍﺵ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻧﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺶ ﺑﻮﺩ ﺷﺪ ...
ﭘﺴﺮﻡ ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯽ ﮐﺎﺩﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ؟
ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻡ !
ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩﻡ،ﺍﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻠﺐِ ﻣﺎﺩﺭﻭ ﻋﺸﻘﺶ ﻧﯿﺴﺖتاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393 | 0:16 | نویسنده : ... |
شخصی این کلمات زیبا را نوشته است. باید آنها را خواند و معنای عمیق آنها را درک کرد.

 

آنها همچون ده فرمان هستند که باید در زندگی همواره مورد تبعیت قرار بگیرند.

Someone has written these beautiful words. Must read and try to understand the deep meaning of it.
They are like the ten commandments to follow in life all the time.

 

1. دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از آن استفاده کنی
بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

 

 
 
  Prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble,
but it is a "steering wheel" that directs the right path throughout.

 
2.می دونی چرا شیشیه جلوی ماشین آنقدر بزرگه ولی آینه عقب آنقدر کوچیکه؟
چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده. 


 
  Know why a Car's WINDSHIELD is so large & the Rear view Mirror is so small?
Because our PAST is not as important as our FUTURE. So, Look Ahead and Move on.

 
3.دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه.

 
  Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to burn, but it takes years to write.

 
 
 
4.تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت.
اگر بد پیش می ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت.


  All things in life are temporary. If going well, enjoy it, they will not last forever.
If going wrong, don't worry, they can't last long either.
 
5.دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن
چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.

 
  Old Friends are Gold! New Friends are Diamond! If you get a Diamond, don't forget the Gold!
Because to hold a Diamond, you always need a Base of Gold!
 
6.اغلب وقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این آخر خطه،
خدا از بالا بهت لبخند می زنه و میگه: آرام باش عزیزم، این فقط یک پیچه نه پایان.


 
  Often when we lose hope and think this is the end,
GOD smiles from above and says, "Relax, sweetheart, it's just a bend, not the end!
 
 
 
7.وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های او ایمان داری.
وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه او به توانایی های تو ایمان داره.


  When GOD solves your problems, you have Faith in HIS abilities;
when GOD doesn't solve your problems HE has Faith in your abilities.

 
 
 
8.شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه؟
او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت. 


  A blind person asked St. Anthony: "Can there be anything worse than losing eye sight?"
He replied: "Yes, losing your vision!"

 
 
 
9.وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و آنها را اجابت می کند
و بعضی وقتها که شما شاد و خوشحال هستید یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است.


  When you pray for others, God listens to you and blesses them,
and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you.
 
 
 

          10.نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند

  WORRYING does not take away tomorrow's Trouble, it takes away today's PEACE.


تاريخ : دوشنبه پنجم خرداد 1393 | 0:6 | نویسنده : ... |

 

    خدایـــــــــــــــــــــــــــــا ...

 


                           چه ساختــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــ ...

 


           دل آدم هایت

یکــــــــــــــی ازیکــــــــــــــی سنگـــــــــــی تر ...

 


               دروغ هایشان

یکــــــــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی زیباتر ...

 


           نگاه هایشان

یکــــی از یکـــــــــــی معنی دار تر و سنگین تر ...

 


    روحشان یکـــــــی از یکـــــــــــی هـفـــتــــــــــ رنـــگـــــــــــ تر ...

 


                                                         و

 


                        هر یک برای خود ،

 


  یکــــــــــــی از یکـــــــــــــی خــــــــــــــدا تـــــــــر !.

 

 

 

          

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 | 0:5 | نویسنده : ... |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.